[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

16 / ม.ค. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 21 ธ.ค.61 กศน.ตำบลแม่อิงพร้อมด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย
วันที่ 21 ธ.ค.61 กศน.ตำบลแม่อิงพร้อมด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย
16 / ม.ค. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 20 ธ.ค. 61 กับครู กศน.ตำบลแม่อิงกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน ระบายสีรูปภาพ ทำขนมวาฟเฟิล
วันที่ 20 ธ.ค. 61 กับครู กศน.ตำบลแม่อิงกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน ระบายสีรูปภาพ ทำขนมวาฟเฟิล
16 / ม.ค. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
บรรณารักษ์และครูกศน.ตำบลห้วยแก้ว และครูศรช.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วารณี วิชัยศิริ อบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านพื้นทีตำบลห้วยแก้ว
บรรณารักษ์และครูกศน.ตำบลห้วยแก้ว และครูศรช.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วารณี วิชัยศิริ อบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านพื้นทีตำบลห้วยแก้ว
19 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรม สะเต็มศึกษา
อบรม สะเต็มศึกษา ณ เทศบาลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
27 / ก.พ. / 2560 : กศน. ตำบล
กศน.ตำบลห้วยแก้วจัดอบรมดิจดทัลชุมชน หลักสูตรการใช้ แอพพลิเคชั่น Echo English ในชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลห้วยแก้วจัดอบรมดิจดทัลชุมชน หลักสูตรการใช้ แอพพลิเคชั่น Echo English ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
27 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กก่อนวัยเรียนตำบลแม่อิง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กก่อนวัยเรียนตำบลแม่อิง
20 / ธ.ค. / 2559 : กศน. ตำบล
20/12/2559 กศน.ตำบลห้วยแก้วอบรมอสม.การใช้โปรแกรมแอฟพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
20/12/2559 กศน.ตำบลห้วยแก้วอบรมอสม.การใช้โปรแกรมแอฟพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
16 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 14 ธ.ค 2559 เวลา 16.00 น.บุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาวร่วมออกกำลังกาย
วันที่ 14 ธ.ค 2559 เวลา 16.00 น.บุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาวร่วมออกกำลังกาย
9 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 6/12/59 รับมอบหนังสือจากนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอภูกามยาว
วันที่ 6/12/59 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว รับมอบหนังสือจากนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอภูกามยาว
9 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
24/11/59 นักเรียนโรงเรียนบ้านอิงโค้งมาใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
24/11/59 นักเรียนโรงเรียนบ้านอิงโค้งมาใช้บริการยืมหนังสือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว
19 / พ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชาชนอำเภอภูกามยาวลงนามถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนอำเภอภูกามยาวลงนามถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 / พ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
มอบริบบิ้นถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 3 /11/2559 กศน.อำเภอภูกามยาวมอบริบบิ้นถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับโรงเรียนบ้านม่วงคำ
9 / พ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 2/11/2559 เป็นตัวแทนของผอ.กศน.อำเภอภูกามยาวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กอำเภอภูกามยาว
วันที่ 2/11/2559 เป็นตัวแทนของผอ.กศน.อำเภอภูกามยาวเขาร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุมเล็กอำเภอภูกามยาว
12 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รับมอบร่มสนามจากท่านผู้จัดการ ธกส.สาขาภูกามยาว
วันที่ 27 กันยายน 2559 รับมอบร่มสนามจากท่านผู้จัดการ ธกส.สาขาภูกามยาว
12 / ต.ค. / 2559 : กศน. ตำบล
อบรมครูเรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
คณะครุกศน.อำเภอภูกามยาว เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมเกทเวต์จังหวัดพะเยา
28 / ส.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือวันที่9 สิงหาคม 2559
ครูอาสาสมัคร ฯ กศน.อำเภอภูกามยาว พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือวันที่9 สิงหาคม 2559
28 / ส.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่2 สิงหาคม2559 พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือบ้านอิงโค้ง ม.5 ตำบลห้วยแก้ว
วันที่2 สิงหาคม2559 พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือบ้านอิงโค้ง ม.5 ตำบลห้วยแก้ว
27 / พ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กก่อนวัยเรียน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กก่อนวัยเรียน
27 / พ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
27 / พ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เปิดกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายตำบลแม่อิง
เปิดกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายตำบลแม่อิง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านแม่อิงหลวง ตำบลแม่อิง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>