[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอภูกามยาว ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่ได้เข้ามาศึกษาการดำเนินงานของ กศน.อำเภอภูกามยาว ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว และได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กศน.ตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาเปตองอำเภอภูกามยาวประจำปี 2562
1 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาวพร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว เข้าร่วม “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา” ณ อบต.ห้วยแก้ว
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้มอบหมายให้ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม2562ร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐอำเภอภูกามยาว
วันที่ 20 สิงหาคม2562ร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐอำเภอภูกามยาว
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษาอำเภอภูกามยาว ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/256
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดประชุมครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว เพื่อติดตามผลการดำเนินและวางแผนการดำเนินในเดือนสิงหาและกันยายน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 ส.ค. 62
วันที่ 12 ส.ค. 62 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร, ลงนามถวานพระพร, ทำกิจกรรมจิตอาสาและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ร่วมตกแต่งประดับผ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันฉลองพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอภูกามยาว
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว และครู กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และการประกวด โครงงาน สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่อิง, ครู กศน.ตำบลห้วยแก้วและครู กศน.ตำบลดงเจน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รั
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว และครู กศน.อำเภอภูกามยาวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ลงนามถวายพระพร, กิจกรรมจิตอาสาและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิทรมหาว
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลดงเจนและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเชียงมั่น หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ตามโครงการ \"เราทำดีด้วยหัวใจ\"
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
โครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>