[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประชาสัมพันธ์ กศน. อำเภอภูกามยาว

ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๔


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว    www.pkynfe.com

     

                                                         ปีที่  ๔ ฉบับที่  ๔๒ ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๔





บุ
คลากร กศน. อำเภอภูกามยาวเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณที่ว่าการอำเภอภูกามยาว









พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554  ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว



 


เข้าชม : 1377