เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : อบรม สะเต็มศึกษา

ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอภูกามยาวได้มอบหมายให้ครูอาสาสมัคร, ครู กศน.ตำบล, ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมการจะการเรียนการสอนในระบบ สะเต็มศึกษา ณ เทศบาลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

 


เข้าชม : 1388


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 21 ธ.ค.61 กศน.ตำบลแม่อิงพร้อมด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 16 / ม.ค. / 2562
      วันที่ 20 ธ.ค. 61 กับครู กศน.ตำบลแม่อิงกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน ระบายสีรูปภาพ ทำขนมวาฟเฟิล 16 / ม.ค. / 2562
      บรรณารักษ์และครูกศน.ตำบลห้วยแก้ว และครูศรช.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วารณี วิชัยศิริ อบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านพื้นทีตำบลห้วยแก้ว 16 / ม.ค. / 2562
      อบรม สะเต็มศึกษา 19 / พ.ค. / 2560
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กก่อนวัยเรียน 27 / พ.ค. / 2559